สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เอนอ้าขายาว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Osbeckia aspericaulis Hook. f. ex Triana

Melastomataceae

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. ใบรูปไข่ ยาว 18-20 ซม. ปลายแหลมยาว โคนแหลมหรือเว้าตื้น เส้นโคนใบข้างละ 3 เส้น แผ่นใบมีขนแข็งทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง กลีบดอกและกลีบเลี้ยงจำนวนอย่างละ 5 กลีบ ฐานดอกยาว 8-9 มม. มีขนประปราย มีติ่งนูนเล็ก ๆ หรือเกลี้ยง ระหว่างกลีบเลี้ยงมีขนเป็นกระจุก กลีบเลี้ยงยาว 8-9 มม. ปลายแหลม ร่วงเร็ว กลีบดอกยาว 2-2.2 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. ปลายมีจะงอยสั้น ๆ ด้านบนมีเดือย 2 อันสั้น ๆ รังไข่ยาวเท่า ๆ ฐานดอก ปลายมีขนแข็งหนาแน่น ผลรูประฆัง ยาวประมาณ 1 ซม.

พบที่บังกลาเทศ และพม่า ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่หนองคาย และบึงกาฬ ขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้า ความสูงประมาณ 200 เมตร

เอนอ้าขายาว: เส้นโคนใบข้างละ 3 เส้น ก้านใบยาว ช่อดอกแบบกระจุกแยกแขนง ฐานดอกมีขนประปราย มีติ่งนูนเล็ก ๆ หรือเกลี้ยง ปลายรังไข่มีขนแข็งหนาแน่น ผลรูประฆัง (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - โสมนัสสา แสงฤทธิ์)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and S.S. Renner. (2007). Melastomataceae. In Flora of China Vol. 13: 361-363.

Hansen, C. (1977). Contributions to the flora of Asia and the Pacific region: the Asiatic species of Osbeckia (Melastomataceae). Ginkgoana 4: 1-150.

Renner, S.S., G. Clausing, N. Cellinese and K. Meyer. (2001). Melastomataceae. In Flora of Thailand Vol. 7(3): 450-455.