สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เกล็ดนาคราช
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Oleandra musifolia (Blume) C. Presl

Oleandraceae

เฟินอิงอาศัย ขึ้นบนดิน หรือบนหิน เหง้าทอดเลื้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. มีรากค้ำ เกล็ดรูปใบหอก ยาว 3-7 มม. ใบเรียงกระจายเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 ใบ รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 12-80 ซม. แผ่นใบมีขนประปราย ก้านยาว 5-8.5 ซม. ส่วนโคนถึงที่เป็นข้อต่อส่วนมากสั้น หรือยาวได้ถึง 2 ซม. มีขนและเกล็ดหนาแน่น เส้นใบแยกแขนงครั้งเดียวหรือสองครั้งใกล้เส้นกลางใบ กลุ่มอับสปอร์มีเยื่อคลุม ขนาดประมาณ 2 มม. เกลี้ยง เรียงข้างละแถวใกล้เส้นกลางใบ

พบที่ศรีลังกา ไห่หนาน ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลางที่เขาใหญ่ จังหวัดนครนายก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่จันทบุรี ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1100-1500 เมตร

ชื่อพ้อง  Aspidium musifolium Blume

ชื่ออื่น   เกล็ดนาคราช (พิษณุโลก); เถานาคราช (เลย)

เกล็ดนาคราช: เฟินขึ้นบนลานหิน กลุ่มอับสปอร์เรียงข้างละแถวใกล้เส้นกลางใบ (ภาพ: ภูหินร่องกล้า พิษณุโลก - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Oleandraceae (Nephrolepis). In Flora of Thailand 3(2): 179-182.

Xianchun, Z. and P.H. Hovenkamp. (2013). Oleandraceae. In Flora of China Vol. 2-3: 747-748.

เถานาคราช
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Oleandra musifolia (Blume) C. Presl

Oleandraceae

ดูที่ เกล็ดนาคราช