สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เทิน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก

เหมือดคนขาว
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก

เหลืองหิน
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก

ไข่ปลา
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก

คางคก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคากคางคาก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. แยกเพศต่างต้นแกมดอกสมบูรณ์เพศ มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ไม่มีหูใบ ใบเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ ยาว 5-20 ซม. ก้านใบยาวได้ถึง 3.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ก้านช่อยาว 1-3.5 ซม. ช่อดอกเพศผู้มี 20-40 ดอก ก้านดอกยาว 1-4 มม. ดอกเพศเมียมี 3-15 ดอก ไร้ก้าน กลีบเลี้ยงรูปถ้วย มี 4-5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 4-5 มม. ดอกสีเหลืองอมเขียว มี 4-5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ 8-10 อัน เรียง 2 วง เป็นหมันในดอกเพศเมีย จานฐานดอกหนา รังไข่ใต้วงกลีบ มีช่องเดียว ก้านเกสรเพศเมียสั้น ปลายแยก 2 แฉก ก้านเกสรมีตุ่ม ผลผนังชั้นในแข็ง รูปรีกว้างเกือบกลม ยาวประมาณ 1.5-2.5 ซม. มีเมล็ดเดียว แบน มี 5 สัน ด้านเดียว

พบที่อินเดีย ภูฏาน จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม และภูมิภาคมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นริมลำธารหรือตามสันเขา ความสูง 800-2500 เมตร

สกุล Nyssa L. บางครั้งอยู่ภายใต้วงศ์ Cornaceae มีประมาณ 12 ชนิด ในอเมริกาเหนือมี 4 ชนิด คอสตาริกา 1 ชนิด และเอเชีย 7 ชนิด โดยเฉพาะที่จีน ในไทยมีชนิดเดียว ชื่อสกุลเป็นชื่อนางเงือก ตามลักษณะถิ่นที่อยู่ที่พืชบางชนิดชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือป่าพรุ

ชื่อพ้อง  Agathisanthes javanica Blume

ชื่ออื่น   ไข่ปลา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); คางคก, คางคาก, คำเมือง, คึงคาก, เทิน, หมี่ (ภาคเหนือ); เหมือดคนขาว, เหลืองหิน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คางคาก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น มีขนสั้นนุ่ม ดอกเพศเมียไร้ก้าน ผลรูปรีเกือบกลม (ภาพผลอ่อน: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพผล: แม่สอด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengkhai, C. (1981). Nyssaceae. In Flora of Thailand Vol. 2(4): 402-404.

Qin, H. and C. Phengklai. (2007). Nyssaceae. In Flora of China Vol. 13: 301-302.

คำเมือง
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก

คึงคาก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก

หมี่
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Nyssa javanica (Blume) Wangerin

Nyssaceae

ดูที่ คางคาก