สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เฟินใบมะขามเล็ก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Nephrolepis hirsutula (G. Forst.) C. Presl

Lomariopsidaceae

เฟินขึ้นบนพื้นดินหรือหิน เหง้าสั้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-7 มม. เกล็ดสีน้ำตาลรูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม. ขอบมีขน ใบประกอบชั้นเดียว รูปใบหอก กว้าง 10-30 ซม. ยาว 50-100 ซม. ก้านใบสีน้ำตาล ยาว 25-50 ซม. ก้านใบและแกนกลางใบประกอบมีเกล็ด ใบย่อยมีมากกว่า 60 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 8-15 ซม. โคนเว้าตื้น ด้านบนเป็นติ่ง ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ด้านล่างสีเขียวอ่อน มีเกล็ดปกคลุม เส้นแขนงใบแยกแขนงเป็นคู่ กลุ่มอับสปอร์กลม เรียงเป็นแถวใกล้ขอบใบ เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์รูปคล้ายไต

พบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนจนถึงแปซิฟิก ขึ้นตามที่โล่งค่อนข้างแห้งแล้ง ความสูง 100-850 เมตร

สกุล Nephrolepis Schott มีประมาณ 30 ชนิด ในไทยมี 8 ชนิด หลายชนิดมีศักยภาพเป็นไม้ประดับ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “nephros” ไต และ “lepis” เกล็ด หมายถึงเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์รูปคล้ายไต

ชื่อพ้อง  Polypodium hirsutulum G. Forst.

เฟินใบมะขามเล็ก: ใบประกอบชั้นเดียว โคนใบเว้าตื้น ด้านบนเป็นติ่ง ขอบเป็นคลื่น กลุ่มอับสปอร์กลม เรียงเป็นแถวใกล้ขอบใบ (ภาพ: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1985). Oleandraceae. In Flora of Thailand Vol. 3(2): 170-178.