สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เขนงนายพราน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

เหน่งนายพราน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

กระบอกน้ำพราน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ปูโยะ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ลึงค์นายพราน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อแกงค่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อข้าวลิง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ดูที่ หม้อข้าวหม้อแกงลิงหม้อข้าวหม้อแกงลิง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce

Nepenthaceae

ไม้เถาล้มลุก ยาวได้ถึง 6 ม. ลำต้นกลม ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอกกลับ ยาว 12-25 ซม. เส้นใบข้างละ 4-5 เส้น แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย ก้านใบยาว 5-10 ซม. โคนมีครีบโอบลำต้น หม้อล่างรูปคนโท สูง 8-13 ซม. ด้านนอกสีแดงคล้ำอมชมพู หรือสีเขียวอมเหลือง มีขนสีน้ำตาลแดงกระจาย สันครีบกว้าง 0.3-1 ซม. ปากหม้อรูปไข่กว้าง ขอบสีเขียวอ่อน สีชมพู หรือสีแดงเข้ม หนา 2.5-8 มม. ฝาหม้อรูปรีกว้าง ยาว 1.8-3.6 ซม. ใต้ฝามีต่อมจำนวนมาก สายหม้อยาว 10-30 ซม. หม้อบนรูปคนโทแคบ สูง 8-20 ซม. ด้านนอกสีเขียวอมเหลือง หรือสีแดงเรื่อ ๆ มักมีขนประปราย ช่อดอกยาว 20-50 ซม. ก้านช่อยาว 15-50 ซม. มีขนหนาแน่น ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาว 1-6 มม. ก้านดอกยาว 0.7-1.5 ซม. กลีบรวมรูปไข่ ยาว 3.2-6.5 มม. สีเขียวอ่อนเปลี่ยนเป็นสีแดงอมน้ำตาล เส้าเกสรเพศผู้ยาว 2-3.5 มม.

พบที่จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบมากทางภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ พบประปรายทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำซับ ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร มีความผันแปรสูง และมีลูกผสมตามธรรมชาติ แยกเป็น var. echinostoma (Hook. f.) J. H. Adam & Wilcock พบที่บอร์เนียว ขอบหนาและบานออก

ชื่อสามัญ  Swamp pitcher plant

ชื่ออื่น   กระบอกน้ำพราน, เขนงนายพราน, หม้อข้าวหม้อแกงลิง, เหน่งนายพราน (ภาคใต้); ปูโยะ (มาเลย์-ปัตตานี); ลึงค์นายพราน (พัทลุง); หม้อแกงค่าง (ปัตตานี); หม้อข้าวลิง (จันทบุรี)

หม้อข้าวหม้อแกงลิง: หม้อล่างรูปคนโท หม้อบนรูปคนโทแคบ ฝาหม้อรูปรีกว้าง ช่อดอกแบบช่อกระจะ (ภาพหม้อล่างและหม้อบน: พังงา - มานพ ผู้พัฒน์; ภาพช่อดอก: ชุมพร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Catalano, M. (2010). Nepenthes della Thailandia: Diario di viaggio. Prague.

Cheek, M. and M. Jebb. (2001). Nepenthaceae. In Flora Malesiana Vol. 15: 1-157.