สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ดอนย่าแดง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Mussaenda erythrophylla ‘Dona Trining’

Rubiaceae

ดูที่ ดอนย่าควีนสิริกิติ์