สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กล้วยป่า
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Musa gracilis Holttum

Musaceae

ดูที่ กล้วยม่วงกล้วยม่วง
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Musa gracilis Holttum

Musaceae

ไม้ล้มลุกแตกหน่อ สูง 0.5-2 ม. ลำต้นเทียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 ซม. มีปื้นสีม่วงทั่วไป ใบกว้าง 25-35 ซม. ยาว 90–150 ซม. ก้านใบยาว 30-70 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีนวล เส้นกลางใบเป็นร่อง ช่อดอกตั้งตรง ยาวได้ถึง 1 ม. มีขนหนาแน่น ใบประดับรูปขอบขนาน สีม่วงอมชมพู ยาวได้ถึง 15 ซม. ดอกเพศเมียเรียงเป็นกระจุก 3-8 แถว แถวละ 2-4 ดอก กลีบรวมที่เชื่อมติดกันแยกจรดโคนด้านหนึ่ง ปลายจักเป็น 5 แฉก ตื้น ๆ ผลตรง ยาวได้ถึง 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. มี 3-4 เหลี่ยม ก้านผลยาว 1-2 ซม. ผลอ่อนมีขนกระจาย เมล็ดกลมหรือรี แบน ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กล้วย, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา และนราธิวาส ขึ้นริมลำธารในป่าดิบชื้น ความสูง 50-300 เมตร

ชื่ออื่น   กล้วยป่า (ทั่วไป); ปิซังกะแต, ปิซังเวก, ปิซังโอนิก (มาเลย์-ภาคใต้)

กล้วยม่วง: ถิ่นที่อยู่ริมลำธารในป่าดิบชื้น ช่อดอกตั้งขึ้นยาวได้ถึง 1 เมตร ใบประดับสีม่วงอมชมพู ดอกย่อยเรียงเป็นแถว (ภาพซ้าย: แว้ง นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์; ภาพขวา: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

ราชบัณฑิตยสถาน. (2547). อนุกรมวิธานพืชอักษร ก. พิมพ์ครั้งที่ 2. ราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ.

Cheesman, E.E. (1949). The classification of the bananas. Kew Bulletin 1949: 265-267.

Cheesman, E.E.Cheesman, E.E. (1950). Classification of the Bananas. Kew Bulletin 5: 154.

Joe, A., P.E. Sreejith and M. Sabu. (2016). Notes on Musa rubra Kurz (Musaceae) and reduction of M. laterita Cheesman as conspecific.

Liu, A.Z., W.J. Kress and D.Z. Li. (2010). Phylogenetic analyses of the banana family (Musaceae) based on nuclear ribosomal (ITS) and chloroplast (trnL-F) evidence. Taxon 59(1): 20-28.

Staples, G.W. and D.R. Herbst. (2005). A tropical garden flora. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawai`i.

Wu, D. and W.J. Kress. (2000). Musaceae. In Flora of China Vol. 24: 314-315.

ปิซังเวก
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Musa gracilis Holttum

Musaceae

ดูที่ กล้วยม่วง

ปิซังโอนิก
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Musa gracilis Holttum

Musaceae

ดูที่ กล้วยม่วง

ปิซังกะแต
วันที่ 31 มีนาคม 2559

Musa gracilis Holttum

Musaceae

ดูที่ กล้วยม่วง