สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

หญ้าเทวดา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong

Commelinaceae

ดูที่ หญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong

Commelinaceae

ไม้ล้มลุก มีเหง้า ไม่มีลำต้นหรือมีแต่สั้นมาก รากหนา มีขนหนาแน่น ใบเกลี้ยงหรือมีขนด้านล่าง ใบกระจุกที่โคนรูปแถบ กว้าง 1.2-1.8 ซม. ยาว 20-30 ซม. ใบตามลำต้นเรียงเวียน รูปใบหอกหรือแกมรูปไข่ ยาว 3-12 ซม. กาบใบมีขนสั้นนุ่มหรือมีขนหยาบยาวตามขอบปาก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น มี 1-5 ช่อ ก้านช่อยาว 2-3 ซม. ใบประดับเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ติดทน แห้งแล้วร่วง ก้านดอกสั้น ขยายในผลยาว 2-3 มม. โค้งงอ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ดอกสีฟ้าอมม่วง มี 3 กลีบ รูปไข่กลับเกือบกลม ยาว 7-8 มม. เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูมีขนเครา เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 อัน รังไข่ 3 ช่อง ผลรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 4 มม. แตกเป็น 3 ช่อง แต่ละช่องมี 2 เมล็ด ผิวเป็นร่างแห (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้าหงอนเหงือก, สกุล)

พบที่จีน ลาว และเวียดนาม ขึ้นตามดินทรายริมลำธาร ในไทยปลูกเป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณยับยั้งเซลล์มะเร็ง บางครั้งเข้าใจผิดว่าเป็นชนิด M. loriformis (Hassk.) R. S. Rao & Kammathy ซึ่งรากบางกว่า ใบตามลำต้นเรียวแคบกว่า ใบประดับย่อยร่วงง่าย และช่อดอกแตกแขนงแผ่กว้าง มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง

ชื่อพ้อง  Aneilema nudiflorum (L.) R. Br. var. bracteatum C. B. Clarke

ชื่อสามัญ  Beijing Spiderwort

ชื่ออื่น   หญ้าเทวดา, หญ้าปักกิ่ง (ทั่วไป)

หญ้าปักกิ่ง: ใบกระจุกที่โคนรูปแถบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ใบประดับติดทน แห้งแล้วร่วง กลีบดอกรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้ 2 อัน ก้านชูอับเรณูมีขนเครา เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 3 อัน (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภ่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hong, D. and R.A. DeFilipps. (2000). Commelinaceae. In Flora of China Vol. 24: 30.

Thitimetharoch, T., T. Subphala, S. Preeprame, S. Porasuphatana and R.B. Faden. (2008). The identification of Yah Peking as Murdannia bracteata (Commelinaceae) and the species with which it has been confused. Paper presented in the 14th Flora of Thailand Meeting, 18-21 August 2008. Copenhagen, Denmark.