สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าหงอนเหงือก  สกุล
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Murdannia Royle

Commelinaceae

ไม้ล้มลุก รากหนารูปกระสวย ใบเรียงเป็นกระจุกที่โคนต้น เรียงเวียนตามลำต้น ช่อดอกแบบช่อวงแถวเดี่ยว แยกแขนง<ฝb> กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 3 กลีบ แยกจรดโคน กลีบเลี้ยงรูปคล้ายเรือ<ฝb> เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ส่วนมากมี 3 อัน หรือ 1-2 อัน ลดรูป อับเรณูแตกตามยาว เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันมี 3-4 อัน หรือไม่มี ติดตรงข้ามกลีบดอก อับเรณูรูปลูกศร รังไข่มี 3 ช่อง ออวุลมี 1-7 เม็ด ผลแห้งแตกเป็น 3 ซีก ส่วนมากมี 1-3 เมล็ดในแต่ละซีก เมล็ดเป็นเหลี่ยม ผิวเป็นร่างแห หรือตุ่ม มีขั้วเมล็ด

สกุล Murdannia มีประมาณ 50 ชนิด พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน โดยเฉพาะในเอเชีย ในไทยมีประมาณ 10 ชนิด ชื่อสกุลตั้งตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอินเดีย Munshi Murdan Ali


เอกสารอ้างอิง

Hong, D. and R.A. DeFilipps. (2000). Commelinaceae. In Flora of China Vol. 24: 25.

Thitimetharoch, T. (2004). Taxonomic studies of the family Commelinaceae in Thailand. PhD Thesis, Khon Kaen University.