สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หมามุ่ยลาย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Mucuna stenoplax Wilmot-Dear

Fabaceae

ไม้เถา มีขนกระจายตามกิ่ง กิ่งแก่มีช่องอากาศ ใบย่อยรูปรี ยาว 9–11 ซม. ช่อดอกยาว 2–7 ซม. ก้านดอกยาว 1.5–2 ซม. ใบประดับย่อยรูปไข่ ยาวประมาณ 1.2 ซม. ติดทน กลีบเลี้ยงกว้างประมาณ 1.4 ซม. ยาวประมาณ 8 มม. มีขนคันหนาแน่น กลีบล่างรูปใบหอก ยาว 7–8 มม. กลีบคู่ข้างรูปขอบขนาน ยาว 4–5 มม. ดอกสีม่วง กลีบกลางยาวประมาณ 3 ซม. กลีบปีกยาวประมาณ 4.5 ซม. กลีบคู่ล่างยาวเท่า ๆ กลีบปีก ฝักแบน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5–9 ซม. หนาประมาณ 1 ซม. มี 2 เมล็ด ขอบเว้าเป็นสันคล้ายปีกทั้งสองด้าน กว้าง 3–4 มม. มีริ้วเป็นสันไม่เป็นระเบียบตามขวาง 12–15 ริ้ว เรียงจรดกันประมาณกึ่งกลางฝัก มีขนคันแข็ง เมล็ดสีดำ รูปรี ยาว 2–2.4 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู และภาคใต้ของไทยที่ตรัง ยะลา สตูล ขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ความสูงประมาณ 150 เมตร

หมามุ่ยลาย: ฝักแบน หนา ขอบเว้าเป็นสันคล้ายปีกทั้งสองด้าน มีริ้วเป็นสันไม่เป็นระเบียบตามขวาง 12–15 ริ้ว เรียงจรดกันประมาณกึ่งกลางฝัก (ภาพ: ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Sa, R. and C.M. Wilmot-Dear. (2010). Fabaceae (Mucuna). In Flora of China Vol. 10: 207, 213, 217.

Wilmot-Dear, C.M. (2008). Mucuna Adans. (Leguminosae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 36: 114–139.

Wilmot-Dear, C.M. (1992). A revision of Mucuna (Leguminosae: Phaseoleae) in Thailand, Indochina and the Malay Peninsula. Kew Bulletin 47(2): 203–245.