สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ยอพญาไม้
วันที่ 28 เมษายน 2560

Morinda nana Craib

Rubiaceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย ใบขนาดเล็ก รูปรี หรือคล้ายรูปไวโอลิน ยาว 1-3 ซม. ปลายแหลม โคนเรียวสอบ ก้านใบยาว 1-3 มม. ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ ก้านช่อสั้น ช่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-1 ซม. ดอกรูปดอกเข็ม หลอดกลีบดอกยาว 5-8 มม. มีขนละเอียดประปราย มี 5-6 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 4-5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 1 ซม. ผลรูปรีหรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่นครพนม และภาคตะวันออกที่อำนาจเจริญ ขึ้นตามที่โล่งริมลำธาร ความสูง 100-200 เมตร

ยอพญาไม้: ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย ใบขนาดเล็ก ก้านใบสั้น (ภาพ: แม่น้ำสงคราม นครพนม - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Chen, T. and C.M. Taylor. (2011). Rubiaceae (Morinda). In Flora of China Vol. 19: 220, 223, 229.

Das, S.C. and M.A. Rahman. (2011). Taxonomic revision of the genus Morinda L. (Rubiaceae) in Bangladesh. Bangladesh Jornal of Botany 40(2): 113-120.

Kesonbua, W. and P. Chantaranothai. (2013). The genus Morinda (Rubiaceae) in Thailand. ScienceAsia 39: 331-339.