สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ตำหนังดอกใหญ่
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Monoon membranifolium (J. Sinclair) B. Xue & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ใบเรียงเวียน รูปขอบขนาน ยาว 15-25 ซม. เส้นแขนงใบเรียงจรดกัน ก้านใบยาวประมาณ 5 มม. ดอกออกเป็นกระจุก 1-3 ดอกตามซอกใบ มีขนสั้นหนานุ่ม ก้านดอกยาว 2.5-4 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.8-1 ซม. ด้านในเกลี้ยง ดอกสีครีม มี 6 กลีบ เรียง 2 วง วงนอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 3.5 ซม. ปลายแหลม วงในเล็กและแคบกว่า ปลายพับงอ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวประมาณ 3 มม. ปลายมีรยางค์ทู่ ๆ มี 2 คาร์เพล มีขนสั้นนุ่ม ผลรูปรี ยาว 2-3 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ร่วงเร็ว ก้านผลยาวประมาณ 2 ซม.

พบที่คาบสมุทรมลายู ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ที่พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Monoon Miq. เคยถูกยุบรวมกับสกุล Polyalthia ปัจจุบันได้รวมเอาสกุล Enicosanthum ไว้ด้วย ทำให้มีกว่า 74 ชนิด ในไทยมี 13 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “monos” อันเดียว และ “oon” ไข่ หมายถึงแต่ละคาร์เพลมีออวุลเม็ดเดียว

ชื่อพ้อง  Enicosanthum membranifolium J. Sinclair

ตำหนังดอกใหญ่: ดอกออกเป็นกระจุก 1-3 ดอกตามซอกใบ ดอกสีครีม กลีบดอกวงนอกปลายแหลม วงในเล็กและแคบกว่า (ภาพ: เขื่อนบางลาง ยะลา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Sinclair, J. (1955). A revision of the Malayan Annonaceae. Gardens’ Bulletin Singapore 14: 191-192.

Xue, B., Y.C.F. Su, D.C. Thomas and R.M.K. Saunders. (2011). Pruning the polyphyletic genus Polyalthia (Annonaceae) and resurrecting the genus Monoon. Taxon 61(5): 1021-1039.