สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มหาพรหม
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mitrephora winitii Craib

Annonaceae

ไม้ต้น สูง 8-10 ม. เปลือกเรียบ กิ่งแตกเป็นร่องร่างแห มีช่องอากาศ มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามปลายกิ่ง ก้านใบ เส้นกลางใบ ช่อดอก ใบประดับ กลีบเลี้ยงด้านนอก และผล ใบรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 6-20 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเว้าตื้น เบี้ยวเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีขนประปราย เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกส่วนมากมีดอกเดียว ก้านช่อยาว 1-1.5 ซม. ดอกเกือบไร้ก้าน ใบประดับรูปไข่ ยาว 5-8 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวได้ถึง 1 ซม. กลีบดอกวงนอกสีขาว รูปรีกว้าง ยาวได้ถึง 4 ซม. วงในสีชมพูอมม่วง รูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. โคนรูปเงี่ยงลูกศร ผลย่อยมี 10-16 ผล รูปรีกว้าง ยาว 2-2.5 ซม. ผิวย่น

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามป่าดิบแล้งหรือบนเขาหินปูน ความสูง 100-150 เมตร

มหาพรหม: กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง วงในมีก้านกลีบ ปลายจรดกันรูปโดม ผลย่อยไร้ก้าน (ภาพดอก: น้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: ประจวบคีรีขันธ์ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1922). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1922: 227.

Weerasooriya, A.D., P. Chalermglin & R.M.K. Saunders. (2004). Mitrephora sirikitiae (Annonaceae): a remarkable new species endemic to northern Thailand. Nordic Journal of Botany 24(2): 201-206.