สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ลำดวนดอย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Mitrephora wangii Hu

Annonaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน กลีบเลี้ยงด้านนอก ก้านดอก กลีบดอก และผล กิ่งแก่มีช่องอากาศ ใบรูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน ยาว 10-27 ซม. ปลายแหลมยาว เส้นแขนงใบข้างละ 10-14 เส้น แผ่นใบหนา ด้านล่างมีขนประปราย ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกสั้น ออกตามซอกใบหรือตามรอยแผลใบของกิ่งแก่ มี 1-3 ดอก ใบประดับขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 1.5-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปเกือบกลม ยาว 3-3.5 มม. กลีบดอกรูปไข่กว้าง กลีบวงนอกยาวประมาณ 3 ซม. ขอบเป็นคลื่น สีเหลืองอ่อน ด้านในมีขนยาว กลีบวงในสีม่วง ยาว 1-2 ซม. ก้านกลีบสั้น โคนคล้ายเงี่ยงลูกศร ปลายกลีบโค้งจรดกันคล้ายหมวก เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 1 มม. มี 8-10 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมีออวุล 6-8 เม็ด ผลย่อยรูปขอบขนาน ยาว 3-6 ซม. ก้านยาว 1-1.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ มหาพรหม, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ และภาคเหนือตอนบนของไทยที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูงประมาณ 1300 เมตร

ลำดวนดอย: ช่อดอกสั้น ออกตามรอยแผลใบของกิ่งแก่ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง วงในปลายกลีบโค้งจรดกันคล้ายหมวก ผลย่อยรูปขอบขนาน (ภาพ: ดอยตุง เชียงราย - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Li, B., A.D. Weerasooriya and R.M.K. Saunders. (2001). Annonaceae (Mitrephora). In Flora of China Vol. 19: 688.