สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มหาพรหมราชินี
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mitrephora sirikitiae Weeras., Chalermglin & R. M. K. Saunders

Annonaceae

ไม้ต้น สูง 6 ม. กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบรูปใบหอก ยาว 6-22 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนแหลมหรือมน แผ่นใบด้านล่างเป็นมันวาว มีขนกระจาย เส้นแขนงใบข้างละ 8-11 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ช่อดอกมีขนกำมะหยี่ มี 1-3 ดอก ก้านดอกยาว 1.8-2.7 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 5-7 มม. กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 1.3-1.5 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่น กลีบดอกวงนอกสีขาว รูปไข่กว้าง ยาว 4-5.5 ซม. วงในสีชมพูอมม่วง รูปไข่ สั้นกว่าวงนอกเล็กน้อย โคนรูปเงี่ยงลูกศร ผลย่อยมี 10-15 ผล รูปขอบขนาน ยาว 5-6 ซม. มีขนละเอียด ก้านยาว 1.5-2.5 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอน ขึ้นตามป่าดิบเขาที่เป็นหินปูน ความสูง 1000-1100 เมตร คล้ายกับมหาพรหม แต่ดอกมีขนาดใหญ่กว่า

มหาพรหมราชินี: ใบรูปใบหอก ปลายแหลมยาว ดอกคล้ายมหาพรหมแต่ขนาดใหญ่กว่า (ภาพ: แม่ฮ่องสอน - กันย์ จำนงค์ภักดี)

เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1922). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1922: 227.

Weerasooriya, A.D., P. Chalermglin & R.M.K. Saunders. (2004). Mitrephora sirikitiae (Annonaceae): a remarkable new species endemic to northern Thailand. Nordic Journal of Botany 24(2): 201-206.