สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มหาพรหม  สกุล
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mitrephora Hook. f. & Thomson

Annonaceae

ไม้ต้น ใบเรียงเวียน ดอกออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ส่วนมากออกตามซอกใบหรือตรงข้ามใบ ดอกห้อยลง ใบประดับติดที่โคน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ เรียงจรดกัน กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 วง แต่ละวงเรียงจรดกัน วงนอกยาวกว่าวงใน ไม่มีก้านกลีบ วงในมีก้านกลีบ ปลายจรดกันรูปโดม เกสรเพศผู้จำนวนมาก อับเรณูรูปลิ่มหันออก ปลายแกนอับเรณูมีรยางค์ ปลายตัด คาร์เพลแยกกัน มักเปลี่ยนสีและแก่ก่อนเกสรเพศผู้ (protogynous) ออวุลเรียงสองแถว ผลกลุ่ม ผลย่อยแยกกัน ไร้ก้านหรือมีก้านสั้น ๆ ส่วนมากผิวเรียบ เมล็ดแบน

สกุล Mitrephora มีประมาณ 50 ชนิด พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ ไห่หนาน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย และออสเตรเลีย พบมากในบอร์เนียวและฟิลิปปินส์ ในไทยมี 8 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “mitra” หมวก และ “phoreo” ถือหรือพยุง หมายถึงลักษณะของคาร์เพลที่คล้ายหมวก


เอกสารอ้างอิง

Craib, W.G. (1922). Contributions to the Flora of Siam. Bulletin of Miscellaneous Information Kew 1922: 227.

Weerasooriya, A.D., P. Chalermglin & R.M.K. Saunders. (2004). Mitrephora sirikitiae (Annonaceae): a remarkable new species endemic to northern Thailand. Nordic Journal of Botany 24(2): 201-206.