สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ไมยราบหนาม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle

Fabaceae

ดูที่ ไมยราบขาวไมยราบขาว
วันที่ 28 เมษายน 2560

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle

Fabaceae

ไม้พุ่มทอดเลื้อยหนาแน่น สูงได้ถึง 1 ม. ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม สันเหลี่ยมมีหนามโค้งเป็นแถว มีขนหยาบและหนามโค้งประปรายตามแกนก้านใบ แผ่นใบ และช่อดอก แกนกลางใบประกอบยาว 6-11 ซม. ก้านยาว 3-5 ซม. ใบประกอบย่อยมี 4-7 คู่ ยาว 1-4.5 ซม. ใบย่อยมี 12-21 คู่ รูปขอบขนาน ยาว 2-7 มม. ก้านช่อดอกยาว 0.5-6 ซม. ดอกรูปกรวยแคบ ยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกยาวประมาณ 1 มม. ปลายมน เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่มีขนละเอียด ฝักรูปขอบขนาน ยาว 1.5-3.5 ซม. ขอบมีขนแข็ง

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นวัชพืชทั่วไปในเขตร้อน นำเข้าโดยกรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้ควบคุมวัชพืช

ชื่อพ้อง  Mimosa invisa Mart. Ex Colla

ชื่อสามัญ  Giant false sensitive plant, Nila grass

ชื่ออื่น   ไมยราบขาว, ไมยราบหนาม (กรุงเทพฯ)

ไมยราบขาว: ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีหนามโค้งตามสันเหลี่ยมเป็นแถว มีขนหยาบตามแกนก้านใบ (ภาพ: ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Nielsen, I.C. (1985). Leguminosae-Mimosoideae. In Flora of Thailand Vol. 4(2): 151-155.