สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กูดเยื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Microsorum membranaceum (D. Don) Ching

Polypodiaceae

เฟินส่วนมากขึ้นบนหิน เหง้าเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 6 มม. เกล็ดรูปขอบขนานแกมรูปสามเหลี่ยม ยาวได้ถึง 1 ซม. กลางแผ่นเกล็ดมักมีขน ใบเรียงชิดไปในทางเดียวกัน รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ส่วนมากยาว 25-100 ซม. ขอบส่วนมากเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบบาง โคนสอบเรียวเป็นปีกจรดก้านใบ ยาวได้ถึง 15 ซม. ช่องร่างแหชัดเจน กลุ่มอับสปอร์ติดบนเส้นใบ รูปกลม การกระจายไม่เป็นระเบียบระหว่างเส้นแขนงใบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มม.

พบที่อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล จีน ไห่หนาน ไต้หวัน ลาว เวียดนามตอนบน และฟิลิปปินส์ ในไทยพบเฉพาะทางภาคเหนือ ขึ้นตามป่าดิบเขาที่ค่อนข้างชื้น ความสูง 1000-1700 เมตร

ชื่อพ้อง   Polypodium membranaceum D. Don

กูดเยื่อ: ใบเรียงชิดไปในทางเดียวกัน โคนสอบเรียวเป็นปีก กลุ่มอับสปอร์การกระจายไม่เป็นระเบียบระหว่างเส้นแขนงใบ (ภาพ: แจ้ซ้อน ลำปาง; ภาพวิสัย - ธรรมรัตน์ พุทธไทย; ภาพอับสปอร์ - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1989). Polypodiaceae (Microsorum). In Flora of Thailand 3(4): 523-534.

Xianchun, Z. and H.P. Nooteboom. (2013). Polypodiaceae (Microsorum). In Flora of China Vol. 2-3: 830-831.