สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พลับพลาส้ม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Microcos laurifolia (Hook. f. ex Mast.) Burret

Malvaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปขอบขนาน ยาว 15-20 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนมน ขอบเรียบหรือช่วงปลายจักฟันเลื่อยเล็กน้อย เส้นโคนเรียงจรดปลายใบ เส้นแขนงใบย่อยไม่ชัดเจนหรือมีเฉพาะช่วงปลายใบ เส้นแขนงใบย่อยชั้นที่สามแบบขั้นบันได ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกยาว 6-10 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงรูปใบพาย ยาว 4-5 มม. กลีบดอกรูปไข่แกมสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มม. ร่วงเร็ว ก้านชูอับเรณูยาว 2-2.5 มม. รังไข่เกลี้ยง ผลรูปรีหรือรูปลูกแพร์ ยาวประมาณ 1.5 ซม. เปลือกหนา สุกสีเหลือง ก้านเทียมยาว 5-8 มม.

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา บอร์เนียว และภาคใต้ของไทย ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Grewia laurifolia Hook. F. ex Mast.

พลับพลาส้ม: ขอบใบเรียบหรือจักฟันเลื่อยเล็กน้อยช่วงปลายใบ ผลรูปลูกแพร์ สุกสีเหลือง (ภาพขวา: เขาหลวง นครศรีธรรมราช - อรุณ สินบำรุง)

เอกสารอ้างอิง

Chung, R.C.K. and E. Soepadmo. (2011). Taxonomic revision of the genus Microcos (Malvaceae-Grewioideae) in peninsular Malaysia and Singapore. Blumea 56: 295-297.

Phengklai, C. (1993). Tiliaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(1): 34.