สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หยาดสะอาง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Microchirita tubulosa (Craib) A. Weber & D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 40 ซม. มีขนยาวหนาแน่นตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบช่วงโคนต้นออกเดี่ยว ๆ ช่วงปลายออกตรงข้าม รูปรี ยาว 5.5-19 ซม. ปลายแหลมยาว โคนสอบเรียว ห่อช่อดอก เส้นแขนงใบข้างละ 10-19 เส้น ก้านใบยาว 0.6-3 ซม. ช่อดอกเชื่อมติดก้านดอก 1-1.5 ซม. มี 1-10 ดอก ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นคู่ เรียงเป็นแผงด้านเดียว ก้านดอกยาว 0.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาวได้ถึง 1 ซม. ดอกรูปแตร สีขาว ยาว 2.5-3 ซม. ปากหลอดกลีบกว้างประมาณ 1 ซม. ปากกลีบล่างด้านในมีปื้นสีเหลืองเป็นแนวยาวจรดโคนหลอดกลีบ บางครั้งมีขีดสีม่วงอมแดงขนาบข้าง รังไข่มีขนที่ปลาย ผลยาวประมาณ 4 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ และภาคกลางที่ลพบุรีและสระบุรี ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูง 50-300 เมตร

ชื่อพ้อง  Chirita tubulosa Craib

หยาดสะอาง: มีขนยาวหนาแน่นทั่วไป โคนใบสอบเรียวห่อช่อดอก ดอกสีขาว ปากกลีบล่างด้านในมีปื้นสีเหลืองเป็นแนวยาวจรดโคนหลอดกลีบ (ภาพ: สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Weber, A., D.J. Middleton, A. Forrest, R. Kiew, C.L. Lim, A.R. Rafidah, S. Sontag, P. Triboun, Y.G. Wei, T.L. Yao and M. Möller. (2011). Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae). Taxon 60(3): 779.

Wood, D. (1974). A revision of Chirita (Gesneriaceae). Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 33(1): 190-191.