สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หยาดเนตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Microchirita oculata (Craib) A. Weber & D. J. Middleton

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 35 ซม. มีขนยาวตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้าน ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก ใบช่วงโคนต้นออกเดี่ยว ๆ ช่วงปลายออกตรงข้าม รูปไข่ ปลายแหลมยาว โคนตัดหรือเว้าตื้น ยาว 3-16 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม มน หรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 8-12 เส้น ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ช่อดอกเชื่อมติดก้านดอก 0.5-1 ซม. มีได้ถึง 10 ดอก ก้านดอกยาว 0.1-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 1-1.3 ซม. ดอกรูปแตร สีเหลือง ยาว 1.5-2 ซม. หลอดกลีบดอกสีขาว ปากหลอดกลีบกว้างประมาณ 4 มม. รอบปากหลอดกลีบด้านในมีปื้นกลมสีน้ำตาลอมแดง รังไข่มีขนที่ปลาย ผลยาวประมาณ 1.2 ซม. มีขนหนาแน่น

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่สระแก้ว ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงประมาณ 100 เมตร

ชื่อพ้อง  Chirita oculata Craib

หยาดเนตร: M. oculata มีขนยาวกระจาย ดอกสีเหลือง หลอดกลีบสีขาว รอบปากหลอดกลีบด้านในมีปื้นกลม สีน้ำตาลอมแดง (ภาพ: สระแก้ว - David Middleton)

เอกสารอ้างอิง

Burtt, B.L. (2001). Flora of Thailand: annotated checklist of Gesneriaceae (Chirita). Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 86-89.

Weber, A., D.J. Middleton, A. Forrest, R. Kiew, C.L. Lim, A.R. Rafidah, S. Sontag, P. Triboun, Y.G. Wei, T.L. Yao and M. Möller. (2011). Molecular systematics and remodelling of Chirita and associated genera (Gesneriaceae). Taxon 60(3): 767-790.

Wood, D. (1974). A revision of Chirita (Gesneriaceae). Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 33(1): 123-205.