สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   น้ำดับไฟ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Microchirita involucrata (Craib) Yin Z. Wang

Gesneriaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 45 ซม. มีขนและขนต่อมหนาแน่นตามกิ่ง แผ่นใบ ช่อดอก ก้านดอก กลีบเลี้ยงทั้งสองด้าน และกลีบดอกด้านนอก ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4-9 ซม. ปลายแหลม โคนมนหรือเว้าตื้น มักเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 6-8 เส้น ก้านใบยาว 1-5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก ไม่เชื่อมติดก้านใบ มี 1-6 ดอก ก้านช่อยาว 2-10 ซม. ใบประดับคล้ายใบ เรียงตรงข้าม ไม่เชื่อมติดกัน รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-5 ซม. ก้านดอกส่วนมากยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบหอก ยาว 7-8 มม. ดอกรูปแตร สีม่วงเข้ม โคนสีอ่อนหรือขาว ยาวประมาณ 2 ซม. ปากหลอดกลีบดอกกว้างประมาณ 7 มม. ก้านชูอับเรณูหนา ยาวประมาณ 4.5 มม. อับเรณูมีขนสั้นนุ่ม รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม. มีขนต่อมหนาแน่น ฝักเกลี้ยง รูปแถบ ปลายโค้ง ยาว 3.5-6 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หยาดเนตร, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู ในไทยพบกระจายทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามหินปูนหรือดินที่ชุ่มชื้น ความสูงถึงประมาณ 700 เมตร

ชื่อพ้อง  Chirita involucrata Craib

ชื่ออื่น   น้ำดับไฟ (สุราษฎร์ธานี); มะและ (ปัตตานี)

น้ำดับไฟ: มีขนและขนต่อมทั่วไป ใบประดับคล้ายใบ เรียงตรงข้าม ไม่เชื่อมติดกัน ก้านช่อและก้านดอกยาว ฝักเกลี้ยง (ภาพ: ธารโต ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Wood, D. (1974). A revision of Chirita (Gesneriaceae). Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh Vol. 33(1): 199-200.

มะและ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Microchirita involucrata (Craib) Yin Z. Wang

Gesneriaceae

ดูที่ น้ำดับไฟ