สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

จิงจ้อเหลืองอ่อน
วันที่ 13 กันยายน 2559

Merremia bambusetorum Kerr

Convolvulaceae

ดูที่ จิงจ้อนวลจิงจ้อนวล
วันที่ 13 กันยายน 2559

Merremia bambusetorum Kerr

Convolvulaceae

ไม้เถาล้มลุก ลำต้นเกลี้ยง ใบรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 5.5-13 ซม. ปลายมีติ่งแหลม โคนรูปหัวใจ ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. หูใบเทียมขนาดเล็ก 2 อัน ช่อดอกมี 1-5 ดอก ก้านช่อยาว 3-4.5 ซม. ก้านดอกยาว 1-1.6 ซม. ปลายก้านหนา กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 1-1.2 ซม. โค้งเว้า ปลายกลม เส้นกลางกลีบเป็นสัน ปลายมีติ่งแหลม ดอกรูปแตร สีเหลืองหรือครีม ยาว 3-4.2 ซม. ปลายแยกเป็นห้าเหลี่ยมตื้น ๆ ปลายกลีบด้านนอกมีขนเป็นกระจุก อับเรณูไม่บิดเวียน ยาวประมาณ 4 มม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.6-1.8 ซม. ผลรูปกรวย ยาว 1.2-1.5 ซม. สีน้ำตาล เกลี้ยง เมล็ดรูปสามเหลี่ยมกลม ๆ ยาว 4-5 มม. มีขนหนาแน่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จิงจ้อเหลือง, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้และเวียดนาม ในไทยพบทุกภาค ทางภาคใต้จนถึงชุมพร ขึ้นตามข้างทางหรือชายป่า ใกล้แหล่งน้ำหรือลำธาร ความสูง 100-800 เมตร

ชื่ออื่น   จิงจ้อนวล, จิงจ้อเหลืองอ่อน (ภาคกลาง)

จิงจ้อนวล: ก้านดอกหนา เส้นกลางกลีบเลี้ยงเป็นสัน ปลายเป็นติ่งแหลม (ภาพซ้าย: น้ำตกภูละออ ศรีสะเกษ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Staples, G. (2010). Convolvulaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(3): 433-434.