สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

พรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Memecylon caeruleum Jack

Melastomataceae

ดูที่ พลองขี้ควาย

พลองแดง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Memecylon caeruleum Jack

Melastomataceae

ดูที่ พลองขี้ควาย

พลองขี้ใต้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Memecylon caeruleum Jack

Melastomataceae

ดูที่ พลองขี้ควาย

พลองขี้ควาย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Memecylon caeruleum Jack

Melastomataceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 3-12 ม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8-16 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนรูปลิ่ม มน หรือกลม แผ่นใบค่อนข้างหนา ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ก้านช่อยาว 0.5-1.2 ซม. ใบประดับขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ก้านดอกยาว 2-5 มม. ฐานดอกรูปถ้วย ยาว 1.5-3 มม. กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ 4 กลีบ ดอกสีม่วง มี 4 กลีบ รูปไข่กว้าง ปลายแหลม ยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ 8 อัน สีม่วง ยาวประมาณ 2.5 มม. อับเรณูปลายมีรยางค์ มีต่อมที่โคน รังไข่ใต้วงกลีบ มีร่องตามยาว 8 ร่อง ออวุลมีหลายเม็ด พลาเซนตารอบแกน ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม ผลคล้ายผลสด มีเมล็ดเดียวที่เจริญ รูปไข่กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ผิวเรียบ ปลายผลมีจานฐานดอกติดทนรูปวงแหวน สุกสีม่วงดำ เมล็ดกลม เปลือกแข็ง

พบที่จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทุกภาค พบมากทางภาคใต้ ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร มีสรรพคุณเย็น เป็นยาสมาน

สกุล Memecylon L. เคยอยู่ภายใต้วงศ์ Memecylaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Olisbeoideae มีประมาณ 400 ชนิด พบในแอฟริกา มาดากัสการ์ เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมีประมาณ 35 ชนิด (Wijedasa, pers. com.) ชื่อสกุลมาจากภาษากรีกโบราณ “memekylon” หมายถึงพืชพวกสตรอว์เบอร์รีต้นที่ผลกินได้

ชื่อสามัญ  Blue strawberry flowers

ชื่ออื่น   พรม, พลองขี้ควาย, พลองขี้ใต้ (ประจวบคีรีขันธ์); พลองขี้นก (ลำปาง); พลองแดง (ประจวบคีรีขันธ์); พลองยอดแดง (ภาคกลาง)

พลองขี้ควาย: ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้นๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงจักตื้น ๆ 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 8 อัน สีม่วง ผลผิวเรียบ สุกสีม่วงดำ ปลายผลมีจานฐานดอกติดทนรูปวงแหวน (ภาพ: เขาหลัก พังงา; ภาพดอก - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน, ภาพผล - ราชันย์ ภู่มา)

พลองขี้นก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Memecylon caeruleum Jack

Melastomataceae

ดูที่ พลองขี้ควาย

พลองยอดแดง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Memecylon caeruleum Jack

Melastomataceae

ดูที่ พลองขี้ควาย