สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เส่โทคลึ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen

Euphorbiaceae

ดูที่ มะฝ่อ

ม่อแน่ะ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen

Euphorbiaceae

ดูที่ มะฝ่อ

มะปอบ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen

Euphorbiaceae

ดูที่ มะฝ่อมะฝ่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen

Euphorbiaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 6-20 ซม. โคนเว้าหรือมน มีต่อม 2-5 ต่อม ขอบใบมีต่อมจำนวนมาก แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม เส้นโคนใบข้างละ 1-2 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-7 เส้น มักมีต่อมใบเป็นกระจุกขน ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุก 1-3 ช่อ ยาวได้ถึง 30 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาวได้ถึง 10 ซม. ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกประมาณ 3 ดอก ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ก้านดอกยาว 0.4-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ในดอกเพศผู้มี 3 กลีบ ยาว 3-6 มม. ในดอกเพศเมียมี 3-5 กลีบ ยาวกว่าเล็กน้อย เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวประมาณ 5 มม. รังไข่ 3-5 ช่อง มีขนสั้นนุ่ม แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียแยก 3-5 แฉก ยาว 1.2-2.4 ซม. มีปุ่มกระจาย ผลรูปรีกว้าง กว้าง 3.5-4.5 ซม. ผนังหนา เมล็ดรูปไข่ ยาว 0.8-1.2 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตองเต้า, สกุล)

พบที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในไทยพบทุกภาค ส่วนมากพบริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 1200 เมตร ใบใช้เลี้ยงสัตว์ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดจากโรคเกาต์และโรคข้อ

ชื่อพ้อง  Trewia nudiflora L.

ชื่ออื่น   ม่อแน่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); มะปอบ (ภาคเหนือ); มะฝ่อ (ทั่วไป); เส่โทคลึ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); หม่าทิ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

มะฝ่อ: ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุก เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลผนังชั้นในแข็ง ผนังหนา รูปรีกว้าง (ภาพดอก: เชียงใหม่ - ราชันย์ ภู่มา; ภาพผล: ตาก - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน)

เอกสารอ้างอิง

Kulju, K.K.M., P.C. van Welzen and W. Nanakon. (2007). Euphorbiaceae (Trewia). In Flora of Thailand Vol. 8(2): 568-571.

Kulju, K.K.M., S.E.C. Sierra and P.C. van Welzen. (2007). Re-shaping Mallotus [part 2]: Inclusion of Neotrewia, Octospermum and Trewia in Mallotus s.s. (Euphorbiaceae s.s.). Blumea 52: 115-136.

หม่าทิ
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Welzen

Euphorbiaceae

ดูที่ มะฝ่อ