สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มณฑาอ่างขาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Magnolia hookeri (Cubitt & W. W. Sm.) D. C. S. Raju & M. P. Nayar

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. กิ่งอ่อนมีขนยาว ใบรูปไข่กลับหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-35 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 16-25 เส้น เส้นแขนงใบย่อยแบบร่างแห ก้านใบยาว 1-5 ซม. ดอกออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 2-3 ซม. ดอกสีครีม กลีบรวมมี 9-12 กลีบ เรียงวงละ 3 กลีบ 3 กลีบนอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 6-8 ซม. กลีบกลางและกลีบในเรียวแคบกว่า โคนคล้ายเป็นก้านกลีบ อับเรณูรูปแถบ ยาว 1-1.5 ซม. รยางค์มีติ่งแหลม คาร์เพลเรียงเวียนรอบแกน ผลรวมรูปไข่ ยาว 7-10 ซม. ผลย่อยแตกตามรอยเชื่อม รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ปลายเป็นจะงอยสั้น ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จำปี, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทยที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในหุบเขาในป่าดิบเขา ความสูง 1400-1500 เมตร

มณฑาอ่างขาง: ดอกสีครีม กลีบวงในหนาและเรียวแคบกว่าเล็กน้อย (ภาพ: อ่างขาง เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Keng, H. (1975). Magnoliaceae (Manglietia garrettii). In Flora of Thailand Vol. 2(3): 252-253.

Liu, Y., N. Xia, L. Yuhu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae (Manglietia garrettii). In Flora of China Vol. 7: 55-56.

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.