สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ปอนาเตอ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Magnolia garrettii (Craib) V. S. Kumar

Magnoliaceae
มณฑาดอย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Magnolia garrettii (Craib) V. S. Kumar

Magnoliaceae


เอกสารอ้างอิง

Keng, H. (1975). Magnoliaceae (Manglietia garrettii). In Flora of Thailand Vol. 2(3): 252-253.

Liu, Y., N. Xia, L. Yuhu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae (Manglietia garrettii). In Flora of China Vol. 7: 55-56.

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.มณฑาป่า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Magnolia garrettii (Craib) V. S. Kumar

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 18-30 ซม. เส้นแขนงใบข้างละ 15-25 เส้น ก้านใบยาว 3-5 ซม. โคนป่อง มีขนละเอียด ดอกออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 2.5-4 ซม. ดอกสีม่วงอมเขียวและแดง กลีบรวมมี 9-12 กลีบ เรียงวงละ 3 กลีบ อวบหนา รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบวงนอกยาว 6-9 ซม. ขอบกลีบห่อ ปลายโค้งเข้า กลีบวงในแคบและเล็กกว่าเล็กน้อย สีเข้มกว่า เกสรเพศผู้ยาว 1-1.5 ซม. รยางค์ยาวประมาณ 3 มม. คาร์เพลเรียงเวียนรอบแกน ผลกลุ่มรูปไข่หรือทรงกระบอก ยาว 4-12 ซม. ผลย่อยแตกด้านล่าง ยาว 0.5-1.5 ซม. ห้อยลง มีจะงอยสั้น ๆ เมล็ดสีแดงรูปรี แบน ยาวประมาณ 1 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ จำปี, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ เวียดนาม และภาคเหนือของไทยที่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก ตาก ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1000-1850 เมตร

ชื่ออื่น   ปอนาเตอ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); มณฑาดอย, มณฑาป่า, มะองนก (เชียงใหม่)

มณฑาป่า: ดอกสีม่วงอมเขียวและแดง ผลกลุ่มรูปทรงกระบอก (ภาพดอก: ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล; ภาพผล: แม่สอด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Keng, H. (1975). Magnoliaceae (Manglietia garrettii). In Flora of Thailand Vol. 2(3): 252-253.

Liu, Y., N. Xia, L. Yuhu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae (Manglietia garrettii). In Flora of China Vol. 7: 55-56.

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.

มะองนก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Magnolia garrettii (Craib) V. S. Kumar

Magnoliaceae