สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

จำปา
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia baillonii Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปีป่า

จำปาป่า
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia baillonii Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปีป่าจำปีป่า
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia baillonii Pierre

Magnoliaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 ม. หูใบแนบติดก้านใบน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ใบรูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน ยาว 6-25 ซม. ปลายแหลมสั้น ๆ แผ่นใบด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 1.5-3.5 ซม. ช่อดอกยาว 1-1.5 ซม. ก้านดอกยาวประมาณ 5 มม. ดอกมีกลิ่นหอม สีขาว มี 15-21 กลีบ เรียงหลายวง รูปใบหอกแคบ กลีบวงในสั้นกว่าวงนอก ยาว 2.5-3.5 ซม. เกสรเพศผู้ยาว 4-5 มม. รวมแกนอับเรณูที่เป็นรยางค์ คาร์เพลจำนวนมาก ยาว 5-8 มม. ก้านยาว 3-5 มม. ผลรูปรีหรือรูปทรงกระบอก ยาว 6-10 ซม. มีก้านสั้น ๆ ผลย่อยเชื่อมติดกัน แตกออก แกนกลางติดทน

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร

ชื่ออื่น   จำปา (จันทบุรี, นครศรีธรรมราช); จำปาป่า (ภาคตะวันออก); จำปีป่า (ทั่วไป); จุมปี (ภาคเหนือ)

จำปีป่า: หูใบแนบติดก้านใบน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง กลีบรวม 15-21 กลีบ เรียงหลายวง รูปใบหอกแคบ กลีบวงในสั้นกว่าวงนอก (ภาพ: เขาใหญ่ ปราจีนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Nooteboom, H.P. and P. Chalermglin. (2009). The Magnoliaceae of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 111-138.

Xia, N., Y. Liu and H.P. Nooteboom. (2008). Magnoliaceae. In Flora of China Vol. 7: 80, 87, 90.

จุมปี
วันที่ 13 กันยายน 2559

Magnolia baillonii Pierre

Magnoliaceae

ดูที่ จำปีป่า