สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ประทัดเหลือง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Macrosolen platyphyllus (King) Danser

Loranthaceae

กาฝากไม้พุ่ม ลำต้นเห็นเป็นข้อปล้องชัดเจน กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบรูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ยาว 7-19 ซม. ปลายมน โคนตัดหรือรูปหัวใจ แผ่นใบหนา ก้านใบยาว 1-3 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกสั้น ๆ ตามข้อ ดอกย่อยออกเป็นคู่ มี 1-5 คู่ แกนช่อยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกเกือบไร้ก้าน ใบประดับยาว 2-2.5 มม. หลอดกลีบดอกยาว 7-15 ซม. สีแดงหรือเหลือง คอหลอดเป็นปีก สีเหลือง ปลายหลอดกลีบรูปกระบอง สีแดงหรือเขียว กลีบยาว 0.5-1 ซม. พับบิดงอ อับเรณูยาว 3-8 มม. ยาวเท่า ๆ ก้านชูอับเรณูที่แยกกัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ประทัดแดง, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นเบียนบนต้นพลับพลา Microcos tomentosa Sm. สะตอ และยางพารา ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่อพ้อง  Loranthus platyphyllus King

ประทัดเหลือง: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกสั้น ๆ ตามข้อ ดอกย่อยออกเป็นคู่ เกือบไร้ก้าน หลอดกลีบดอกสีเหลือง ปลายหลอดกลีบรูปกระบอง สีเขียว กลีบพับบิดงอ (ภาพ: นราธิวาส - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Barlow, B.A. (2002). Loranthaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(4): 694-695.