สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

คิ้วนาง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit

Fabaceae

ดูที่ อรพิมอรพิม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit

Fabaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีมือจับ กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล ใบย่อยแฉกลึกจรดโคน มีหูใบขนาดเล็ก 1 อัน ก้านใบประกอบยาวประมาณ 1 ซม. ใบย่อยรูปไข่ เบี้ยว ปลายกลม ยาว 3-4.5 ซม. ด้านล่างมีนวล เส้นแขนงใบออกจากโคน 3-4 เส้น ไร้ก้าน ช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. ก้านดอกหนา ยาว 4-8 มม. ตาดอกยาวประมาณ 3 ซม. ฐานดอกยาว 4-6 ซม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล มีริ้ว กลีบเลี้ยงยาวประมาณกึ่งหนึ่งของฐานดอก แฉกลึกจรดโคน กลีบดอกรูปรีหรืิอรูปขอบขนาน ยาวได้ถึง 9 ซม. รวมก้านกลีบ กลีบหน้ามีสีเหลืองอ่อนแซม กว้างกว่าเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูสีขาว ยาวได้ถึง 7 ซม. อับเรณูสีน้ำตาล รังไข่รวมก้านยาวประมาณ 4 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ กับรังไข่ ยอดเกสรรูปโล่สีน้ำตาลเข้ม ฝักบาง รูปใบหอก บิดงอเล็กน้อย ยาวได้ถึง 30 ซม. มี 6-10 เมล็ด แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ ภาคกลางที่ลพบุรี สระบุรี และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 100 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia winitii Craib

ชื่อสามัญ  Thai Bauhinia

ชื่ออื่น   คิ้วนาง, อรพิม (ภาคกลาง)

อรพิม: ใบประกอบมี 2 ใบย่อย เรียงเวียน ฐานดอกมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล มีริ้ว กลีบเลี้ยงแฉกลึกจรดโคน กลีบดอกกลีบหน้ามีสีเหลืองอ่อนแซม อับเรณูสีน้ำตาล ฝักบาง บิดงอเล็กน้อย (ภาพ: พระพุทธบาท สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 21-22.

Lewis, G.P. and F. Forest. (2005). Tribe Cercideae. In Legumes of the World. Royal Botanic Gardens, Kew.