สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เครือขยัน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ดูที่ ขยันขยัน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ไม้เถา ยาวได้ถึง 5 ม. มีมือจับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 4-15 ซม. ปลายแหลมยาว โคนกลมหรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-5 เส้น คู่ล่างออกชิดโคน ปลายโค้งจรดกัน ก้านใบยาว 2-3.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 1 ม. ใบประดับรูปลิ่มติดทน ยาวได้ถึง 1 ซม. หลอดกลีบเลี้ยง สีชมพูอ่อนหรือแดง รูปถ้วย ยาว 0.5-1 ซม. ดอกสีแดงถึงแดงเข้ม กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1.2-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูสีแดง ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 7 อัน ยาวไม่เท่ากัน รังไข่มีขนสั้น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 7 มม. ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัดเจน ฝักรูปใบหอก ยาว 15-16 ซม. ปลายมีจะงอย มี 8-9 เมล็ด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ อรพิม, สกุล

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นหนาแน่นหรือกระจายห่าง ๆ ในป่าเบญจพรรณหรือที่โล่ง ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร ในทางสมุนไพรรู้จักกันในชื่อย่านางแดง เนื่องจากมีสรรพคุณคล้ายกับ ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ใช้ถอนพิษ แก้ไข้

ชื่อพ้อง  Bauhinia strychnifolia Craib

ชื่ออื่น   ขยัน, เครือขยัน (ภาคเหนือ); ย่านางแดง, หญ้านางแดง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); สยาน (ลำปาง, ตาก)

ขยัน: ถิ่นที่อยู่ตามที่โล่งที่แห้งแล้ง ขึ้นหนาแน่น ช่อดอกแบบช่อกระจะ เกสรเพศผู้ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก ฝักรูปใบหอก ปลายมีจะงอย (ภาพ: กำแพงเพชร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K. and S.S. Larsen. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 24.

ย่านางแดง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ดูที่ ขยัน

สยาน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ดูที่ ขยัน

หญ้านางแดง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ดูที่ ขยัน