สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กลางหิน
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lysimachia fletcheri C. M. Hu & Bennell

Primulaceae

ไม้ล้มลุก สูง 5-40 ซม. แตกกิ่งต่ำ มีริ้ว ใบเรียงเวียน รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.2-3 ซม. ปลายแหลม มีติ่งแหลม โคนสอบเรียว แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 3-4 เส้น ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ก้านดอกรูปเส้นด้าย ยาว 1-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงแยกจรดโคน ติดทน กลีบรูปใบหอก ยาว 4-5.5 มม. ดอกสีเหลือง หลอดกลีบดอกสั้น กลีบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 3.5-5 มม. ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันที่โคน ก้านที่แยกยาว 1-1.5 มม. อับเรณูยาวประมาณ 1 มม. มีรูเปิดที่ปลาย รังไข่เกลี้ยง ผลรูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. แตกเป็น 5 ซีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เหลืองสยาม, สกุล)

พบที่พม่า ในไทยพบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยหัวหมด จังหวัดตาก ขึ้นใต้ร่มเงาหรือที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 1000-2100 เมตร

กลางหิน: ไม้ล้มลุกแตกกิ่งต่ำ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ดอกออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว ผลรูปกลม กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Hu, C.M. (1999). Primulaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 159.