สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กะฉอด
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

กูดคือ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

ตีนตะขาบ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

รีบูบาซา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

ลิเภา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่ลิเภาใหญ่
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

เฟินขึ้นบนพื้นดิน เลื้อยยาวได้ถึง 10 ม. หรือยาวกว่านี้ เหง้าทอดนอน มีขนสีน้ำตาล ใบประกอบ 2-3 ชั้น ก้านใบมีครีบแคบ ๆ มีขนประปราย ปลายแยกสองครั้ง แกนกลางใบประกอบแรกยาว 2-4 มม. ปลายงัน มีขนสีน้ำตาล แกนกลางใบประกอบชั้นที่สองแยกเป็นใบประกอบย่อย กว้าง 4-26 ซม. ยาว 10-28 ซม. โคนแกนใบประกอบมีข้อ มีใบย่อย 3-6 คู่ ยาวเท่า ๆ กัน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 4.5-10 ซม. ปลายแหลมยาว โคนคล้ายเงี่ยงรูปใบหอก ขอบจักซี่ฟัน แผ่นใบบาง ก้านใบย่อยยาว 1-7 มม. โคนก้านมีข้อ เส้นแขนงใบแยกเป็นคู่ อับสปอร์เรียงเป็นกลุ่ม กว้างประมาณ 1 มม. ยาว 2-7 มม.

พบที่อินเดีย ภูฏาน เนปาล จีนตอนใต้ ไห่หนาน ไต้หวัน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และไมโครนีเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ที่โล่งที่ลาดชัน ความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ชื่อสามัญ  String fern

ชื่ออื่น   กะฉอด (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); กูดคือ (น่าน); ตีนตะขาบ (พิจิตร); รีบูบาซา, ลิบูบือซา (มาเลย์-นราธิวาส); ลิเภา, สายพานผี, อู่ตะเภา (ภาคใต้); ลิเภาใหญ่ (ปัตตานี); หญ้ายายเภา (จันทบุรี, ภาคใต้); หมอยแม่ม่าย (นครราชสีมา, ราชบุรี)

ลิเภาใหญ่: ใบประกอบ 2-3 ชั้น มีใบย่อย 3-6 คู่ ยาวเท่า ๆ กัน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก อับสปอร์เรียงเป็นกลุ่ม (ภาพวิสัย: กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - โสมนัสสา แสงฤทธิ์; ภาพใบประกอบย่อยและกลุ่มอับสปอร์: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Lindsay, S. and D.J. Middleton. (2012 onwards). Ferns of Thailand, Laos and Cambodia. http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/

Tagawa, M. and K. Iwatsuki. (1979). Polypodiaceae. In Flora of Thailand 3(1): 59-67.

Xianchun, Z. and J.G. Hanks. (2013). Lygodiaceae. In Flora of China Vol. 2-3: 118-121.

ลิบูบือซา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

สายพานผี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

หญ้ายายเภา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่

หมอยแม่ม่าย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

Lygodium salicifolium C. Presl

Lygodiaceae

ดูที่ ลิเภาใหญ่