สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ตำเสาทะเล
วันที่ 30 มกราคม 2560

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

Combretaceae

ดูที่ ฝาดแดงฝาดแดง
วันที่ 30 มกราคม 2560

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

Combretaceae

ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 25 ม. เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 2-8 ซม. ปลายกลมหรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 4-5 เส้น ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาว 3-5 ซม. ใบประดับยาวประมาณ 2 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1.2-1.8 ซม. กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มม. ปลายมน ดอกสีแดง กลีบรูปขอบขนาน ยาว 5-6 มม. ปลายมนหรือแหลม เกสรเพศผู้ส่วนมากมี 7 อัน ยาวประมาณ 1 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. ผลรูปกระสวย ยาว 1.5-2 ซม. มีริ้วตามยาว ก้านผลยาวประมาณ 5 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝาดขาว, สกุล)

พบที่ไห่หนาน อินเดีย ศรีลังกา พม่า กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย นิวกินี ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะแปซิฟิก และออสเตรเลีย นิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถาง

ชื่อพ้อง  Pyrrhanthus littoreus Jack, Bruguiera littorea (Jack) Steud.

ชื่อสามัญ  Bird-poll

ชื่ออื่น   ตำเสาทะเล (ภาคใต้); ฝาดแดง (ภาคกลาง, ภาคใต้)

ฝาดแดง: ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ดอกสีแดง เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 เท่าของกลีบดอก ผลรูปกระสวย กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพดอก: สตูล - นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสิน; ภาพผล: ทุ่งทะเล กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, J. and N.J. Turland. (2007). Combretaceae. In Flora of China Vol. 13: 309-310.