สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เทียนน้ำ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven

Onagraceae

ดูที่ หญ้ารักนา

ตับแดง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven

Onagraceae

ดูที่ หญ้ารักนา

พญารากดำ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven

Onagraceae

ดูที่ หญ้ารักนาหญ้ารักนา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P. H. Raven

Onagraceae

ไม้ล้มลุกหรือคล้ายไม้พุ่มเตี้ย มีเนื้อไม้ที่โคน สูงได้ถึง 4 ม. แตกกิ่งจำนวนมาก มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยง และผล ใบรูปไข่กลับถึงรูปแถบ ยาว 1-14 ซม. ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ดอกส่วนมากออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 0.6-1.5 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบรูปไข่กลับกว้าง ยาว 0.6-1.7 ซม. เกสรเพศผู้ 8 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 1-4 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวเท่า ๆ ก้านชูอับเรณู ยอดเกสรจัก 4 พู ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.7-4.5 ซม. มีสันตามยาว 8 สัน เปลือกบาง ก้านผลยาวได้ถึง 1 ซม. เมล็ดเรียง 2 แถวหรือหลายแถว

พบในอเมริกา แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ขึ้นตามที่โล่งที่ชื้นแฉะ ริมแหล่งน้ำ ความสูงถึงประมาณ 2200 เมตร มีความผันแปรสูง บางครั้งแยกเป็นหลายชนิดย่อย มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง

ชื่อพ้อง  Oenothera octovalvis Jacq.

ชื่อสามัญ  Primrose willow

ชื่ออื่น   ตับแดง (ภาคใต้); เทียนน้ำ (ตรัง, ปัตตานี); พญารากดำ (นราธิวาส); หญ้ารักนา (ภาคเหนือ)

หญ้ารักนา: ใบเรียงเวียน มีขนสั้นนุ่มกระจาย ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ผลรูปทรงกระบอก มีสันตามยาว กลีบเลี้ยงติดทน (ภาพ: ขุนพะวอ ตาก - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boufford, D. and P.H. Raven. (2014). Onagraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 601-607.