สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แพงพวย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Ludwigia adscendens (L.) H. Hara

Onagraceae

ไม้ล้มลุกทอดเลื้อยบนพื้นดินหรือลอยน้ำ ยาวได้กว่า 4 ม. ลำต้นอวบน้ำ มีรากตามข้อ ต้นที่ลอยน้ำมีรากหายใจรูปกระสวย แตกกิ่งจำนวนมาก มีขนยาว ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบพาย ยาวได้ถึง 7 ซม. ก้านใบยาว 0.5-2 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.5-1 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม ดอกสีขาว โคนด้านในสีเหลือง กลีบรูปไข่กลับ ยาว 1-1.8 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 2.5-4 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 เท่า ผลรูปทรงกระบอก ยาว 1.2-2.7 ซม. มีสันตามยาว เกลี้ยงหรือมีขน ก้านผลยาวได้ถึง 5.5 ซม. เมล็ดเรียงแถวเดียว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ หญ้ารักนา, สกุล)

พบในแอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย เป็นวัชพืชตามที่โล่ง แหล่งน้ำ ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร ส่วนต่าง ๆ มีสรรพคุณแก้อาการบวม

ชื่อพ้อง  Jussiaea adscendens L.

ชื่ออื่น   ผักปอดน้ำ (ภาคเหนือ); ผักพังพวย, แพงพวย (ภาคกลาง)

แพงพวย: ไม้ล้มลุกทอดเลื้อย แตกกิ่งจำนวนมาก ลำต้นอวบน้ำ มีรากตามข้อ ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ โคนด้านในสีเหลือง (ภาพ: พระนครศรีอยุธยา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boufford, D. and P.H. Raven. (2014). Onagraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 602-603.

ผักปอดน้ำ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Ludwigia adscendens (L.) H. Hara

Onagraceae

ดูที่ แพงพวย

ผักพังพวย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Ludwigia adscendens (L.) H. Hara

Onagraceae

ดูที่ แพงพวย