สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อภูวัว
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus corneus (Lour.) Rehder

Fagaceae

ไม้ต้น สูงไม่เกิน 10 ม. ใบรูปรีหรือถึงรูปขอบขนาน ยาว 10-19 ซม. ขอบจักซี่ฟันหรือเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 11-21 เส้น ก้านใบยาว 0.5-4.5 ซม. ช่อดอกเพศผู้ยาว 10-15 ซม. ติดที่ปลายช่อที่เป็นผล ช่วงที่เป็นดอกเพศเมียยาว 8-12 ซม. ผลรูปกลมแป้น กว้าง มีรอยบุ๋ม ผิวเรียบมีไข ผลอ่อนมีขนสีเงินบาง ๆ กาบรูปถ้วยหรือรูปคล้ายจาน เชื่อมติดกันที่โคน หุ้มผลเกินกึ่งหนึ่ง กว้าง 3-5 ซม. โคนหนา เกล็ดรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงซ้อนเหลื่อม ขอบและกลางเกล็ดมีสันคม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยที่ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ความสูงประมาณ 200 เมตร

ก่อภูวัว: ขอบใบจัก ผลกลมแป้น กาบเชื่อมติดกันที่โคน หุ้มผลเกินกึ่งหนึ่ง เกล็ดรูปสามเหลี่ยม ขอบและกลางเกล็ดมีสันคม (ภาพ: ภูวัว บึงกาฬ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Strijk, J.S., S. Rueangruea, S. Sirimongkol, S. Suddee. (2014). Lithocarpus corneus (Fagaceae), a new record for the Flora of Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 42: 1-5.