สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ก่อหลับเนื้อริ้ว
วันที่ 29 เมษายน 2559

Lithocarpus cantleyanus (King ex Hook. f.) Rehder

Fagaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ยาว 10-20 ซม. โคนเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 12-15 เส้น ก้านใบยาว 1-1.7 ซม. ช่อดอกเพศผู้บางครั้งแตกแขนง ยาวได้ถึง 15 ซม. ช่อแขนงยาว 3-5 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาว 8-15 ซม. ผลรูปไข่คล้ายรูปลูกข่าง กว้าง 2.2-3 ซม. สูง 1.5-2.5 ซม. รวมกาบ ผิวมีนวล ปลายมีติ่งแหลม ก้านสั้น หนา กาบเรียวแคบช่วงโคน ปลายบานออก หุ้มผลที่โคนไม่เกินกึ่งหนึ่ง เกล็ดเชื่อมติดกันเรียง 4-5 วง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ก่อดำ, สกุล)

พบที่พม่า และคาบสมุทรมลายู ในไทยส่วนมากพบทางภาคใต้ กระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครพนม ภาคตะวันออกที่นครราชสีมา ขึ้นตามหุบเขาหรือริมลำธารในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ความสูงระดับต่ำ ๆ

ชื่อพ้อง  Quercus cantleyana King ex Hook. f.

ก่อหลับเนื้อริ้ว: ผลรูปไข่คล้ายรูปลูกข่าง ปลายมีติ่งแหลม ผิวมีนวล กาบเรียวแคบช่วงโคน หุ้มผลไม่เกินกึ่งหนึ่ง เกล็ดเชื่อมติดกันเรียง 4-5 วง (ภาพ: นราธิวาส - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Phengklai, C. (2008). Fagaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(3): 261-263.