สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กะแยง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Limnophila geoffrayi Bonati

Plantaginaceae

ดูที่ กะออม

กะออม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Limnophila geoffrayi Bonati

Plantaginaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 35 ซม. ลำต้นและกิ่งมีขน ใบเรียงตรงข้าม รูปรี รูปไข่ หรือรูปใบหอก ยาว 1-3 ซม. โคนสอบเรียวจรดลำต้น ขอบใบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ แผ่นใบด้านบนสาก มีจุดโปร่งแสงด้านล่าง ช่อดอกแบบช่อกระจะ ก้านช่อยาว 1.5-6 ซม. ก้านดอกยาว 1-4 มม. ใบประดับรูปใบหอกขนาดเล็ก ใบประดับย่อยมี 1 คู่ รูปเส้นด้าย ยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แฉกลึกเกือบจรดโคน ยาวประมาณ 3.5 มม. ดอกรูปแตร สีม่วง ยาว 1-1.3 ซม. หลอดกลีบดอกเรียวแคบ กลีบบนจัก 2 พู กลีบล่าง 3 กลีบ ปลายเว้าตื้น ด้านในมีขนอุยสีขาว เกสรเพศผู้อันสั้น 2 อัน อันยาว 2 อัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรจัก 2 พู ผลแห้งแตก รูปรี ยาวประมาณ 3 มม.

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้นตามที่โล่งที่ชื้นแฉะ ความสูงไม่เกิน 200 เมตร ส่วนต่าง ๆ ให้น้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ

สกุล Limnophila R. Br. เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Scrophulariaceae มีประมาณ 40 ชนิด พบในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมีประมาณ 20 ชนิด ส่วนมากเป็นพืชน้ำ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “limne” ที่ชื้นแฉะ และ “philos” ชอบ หมายถึงพืชที่ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ

ชื่ออื่น   กะแยง, กะออม, ผักแขยง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); อังออม (เขมร-สุรินทร์)

กะออม: ใบเรียงตรงข้าม โคนเว้าตื้น ๆ ดอกออกเป็นกระจุกคล้ายช่อซี่ร่ม หลอดกลีบมีสันเป็นครีบ ดอกรูปแตร กลีบบนจัก 2 พู กลีบล่าง 3 กลีบ ปลายเว้าตื้น ด้านในมีขนอุยสีขาว (ภาพ: ทองผาภูมิ กาญจนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

ผักแขยง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Limnophila geoffrayi Bonati

Plantaginaceae

ดูที่ กะออม

อังออม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

Limnophila geoffrayi Bonati

Plantaginaceae

ดูที่ กะออม