สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ตาลปัตรฤๅษี
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Alismataceae

ไม้น้ำล้มลุก ก้านใบ ก้านช่อดอก และก้านดอกรูปสามเหลี่ยม ใบยื่นพ้นน้ำ รูปไข่ ยาว 6.5-28 ซม. ปลายกลมหรือมีติ่ง ก้านใบยาว 12-85 ซม. โคนมีกาบ ยาวได้ถึง 20 ซม. ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ออกที่ยอด ติดบนวงใบประดับ มี 3-12 ดอก ก้านช่อยาว 10-60 ซม. ใบประดับรูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายกลมหรือมีติ่ง ก้านดอกยาว 4-8 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ยาว 1.6-1.7 ซม. ติดทน ดอกสีเหลือง มี 3 กลีบ รูปไข่กว้างเกือบกลม ยาว 2-2.5 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก วงนอกส่วนมากเป็นหมัน ก้านชูอับเรณูแบน ยาวประมาณ 4.5 มม. มี 5-20 คาร์เพล ติดกันที่โคน ไร้ก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ผลแตกแนวเดียวจากด้านใน รูปครึ่งวงกลม ผลย่อยยาว 1-1.6 ซม. เมล็ดจำนวนมากรูปตัวยู

มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน ขึ้นเป็นวัชพืชตามที่ชื้นแฉะและแหล่งน้ำในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก หรือพบเป็นไม้ประดับ ใบอ่อน ก้านใบอ่อน และช่อดอก กินเป็นผักสด ทั้งต้นใช้เลี้ยงสัตว์

สกุล Limnocharis Bonpl. มี 2 ชนิด มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “limne” บ่อน้ำ และ “charis” ความงาม หมายถึงพืชน้ำที่มีความสวยงาม

ชื่อพ้อง  Alisma flavum L.

ชื่อสามัญ  Yellow bur-head, Yellow sawah lettuce, Yellow velvetleaf

ชื่ออื่น   ตาลปัตรฤๅษี, นางกวัก (ภาคกลาง); บอนจีน (ปัตตานี); บัวค้วก (ภาคเหนือ); บัวลอย (แม่ฮ่องสอน)

ตาลปัตรฤๅษี: ก้านใบ ก้านช่อ และก้านดอกรูปสามเหลี่ยม ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ติดบนวงใบประดับ (ภาพ: กรุงเทพฯ; ภาพซ้าย - มานพ ผู้พัฒน์, ภาพขวา - ราชันย์ ภู่มา)

นางกวัก
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Alismataceae

ดูที่ ตาลปัตรฤาษี

บอนจีน
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Alismataceae

ดูที่ ตาลปัตรฤาษี

บัวค้วก
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Alismataceae

ดูที่ ตาลปัตรฤาษี

บัวลอย
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Limnocharis flava (L.) Buchenau

Alismataceae

ดูที่ ตาลปัตรฤาษี