สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เด็งช้างเผือก
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Lilium primulinum Baker var. burmanicum (W. W. Sm.) Stearn

Liliaceae

ดูที่ ดอกแตรวง

โพ้แม่ลา
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Lilium primulinum Baker var. burmanicum (W. W. Sm.) Stearn

Liliaceae

ดูที่ ดอกแตรวงดอกแตรวง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Lilium primulinum Baker var. burmanicum (W. W. Sm.) Stearn

Liliaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 2 ม. หัวใต้ดินยาว 5-6 ซม. เนื้อในสีขาวอมเหลือง ใบรูปใบหอก ยาว 5.5-12 ซม. เส้นโคนใบ 3 เส้น เรียงขนานกัน ช่อดอกมี 4-9 ดอก สีเหลืองหรืออมเขียว มีปื้นสีม่วงอมน้ำตาลแซม กลีบรูปขอบขนานหรือแกมรูปใบหอกกลับ ยาว 6.5-9 ซม. กลีบในกว้างกว่าเล็กน้อย ก้านชูอับเรณูยาว 4.5-5.5 ซม. อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่รูปแถบ ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 4.5-5.5 ซม. ฝักรูปขอบขนาน ยาว 4-7 ซม. มีสันตามยาว

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทยที่ดอยสุเทพ และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตามป่าดิบเขา ป่าสน ที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 800-1500 เมตร แยกเป็น var. ochraceum (Franch.) Stearn พบที่จีน หัวใต้ดินขนาดเล็ก ใบและกลีบรวมสั้น ส่วน var. primulinum พบที่พม่า กลีบดอกไม่มีปื้น

ชื่อพ้อง  Lilium nepalense D. Don var. burmanicum W. W. Sm.

ชื่อสามัญ  Primulinum lily

ชื่ออื่น   ดอกแตรวง, เด็งช้างเผือก (เชียงใหม่), โพ้แม่ลา (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่); อินทง (เชียงใหม่)

ดอกแตรวง: ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ดอกรูปแตร ห้อยลง ดอกสีเหลืองหรืออมเขียว มีปื้นสีม่วงอมน้ำตาลแซม ฝักรูปขอบขนาน มีสันตามยาว (ภาพ: ดอยเชียงดาว เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Liang, S.Y. and M.N. Tamura. (2000). Liliaceae (Lilium). In Flora of China Vol. 24: 135, 142.

อินทง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Lilium primulinum Baker var. burmanicum (W. W. Sm.) Stearn

Liliaceae

ดูที่ ดอกแตรวง