สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ฟ้าขาว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Leptodermis trifida Craib

Rubiaceae

ไม้พุ่มสูง 1–1.5 ม. ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ ยาว 1.5–4 ซม. ปลายมีติ่งหนาม ก้านใบยาว 2–3 มม. ใบประดับติดทน กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาวประมาณ 1 มม. ดอกสีขาวหรืออมชมพู ด้านนอกมีขนประปราย ด้านในขนหนาแน่น หลอดกลีบดอกยาว 0.8–1.2 ซม. กลีบยาว 2–4 มม. เกสรเพศผู้ยื่นพ้นปากหลอดกลีบในดอกที่ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียแยก 3 แฉก ยื่นพ้นปากหลอดกลีบในดอกที่ก้านเกสรเพศเมียยาว ผลยาว 5–7 มม. มี 3 เมล็ด ยาวประมาณ 3 มม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นบนเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ความสูง 1500–2100 เมตร

ฟ้าขาว: ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบบนกิ่งสั้น ใบเกือบไร้ก้าน ปลายมีติ่งหนาม (ภาพ: ธรรมรัตน์ พุทธไทย)

เอกสารอ้างอิง

Chen, T. (2011). Rubiaceae (Leptodermis). In Flora of China Vol. 19: 198.

Puff, C., K. Chayamarit and V. Chamchumroon. (2005). Rubiaceae of Thailand. Forest Herbarium. Bangkok.