สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มะหวด  สกุล
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Lepisanthes Blume

Sapindaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น แยกเพศร่วมต้น ใบประกอบชั้นเดียวปลายคี่หรือปลายคู่ หรือมีใบย่อยใบเดียว บางครั้งมีหูใบเทียม โคนเบี้ยว ขอบใบเรียบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบ ปลายกิ่ง หรือลำต้น ใบประดับขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม กลีบวงนอก 2 กลีบขนาดเล็กกว่ากลีบวงใน กลีบดอก 4-5 กลีบ มีก้านกลีบสั้น ๆ ปลายมีสันเกล็ด 1-2 อัน จานฐานดอกจักเป็นพู เกสรเพศผู้ 4-18 อัน แต่ส่วนมากมี 8 อัน รังไข่มี 2-3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลเม็ดเดียว ผลผนังชั้นในแข็ง แห้งไม่แตก บางครั้งจักเป็นพู เมล็ดไม่มีเยื่อหุ้ม

สกุล Lepisanthes มีประมาณ 24 ชนิด พบในแอฟริกา มาดากัสการ์ เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมี 4 ชนิด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “lepis” เกล็ด และ “anthos” ดอก ตามลักษณะสันเกล็ดที่ปลายกลีบดอก


เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (1999). Sapindaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 213-214.

Xia, N. and P.A. Gadek. (2007). Sapindaceae. In Flora of China Vol. 12: 12-13.