สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   กระจูด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Lepironia articulata (Retz.) Domin

Cyperaceae

กกแตกกอ เหง้ามีเกล็ด ลำต้นกลม เรียงเป็นแถวตามเหง้า สูงได้ถึง 1.2 ม. ใบลดรูปเป็นกาบ กาบใบปลายเปิด ยาว 12-26 ซม. ปลายตัด เบี้ยว ใบประดับมีอันเดียวรูปลิ่มแคบยื่นต่อจากลำต้น ยาว 2-6 ซม. ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ ใบประดับย่อยคล้ายกาบ รูปไข่กว้าง ยาว 3-6.5 มม. ปลายกลม พับงอเล็กน้อย ฉีกง่าย ช่อดอกย่อยมีช่อเดียวหรือ spicoid รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาวเท่า ๆ ใบประดับย่อย ใบประดับของดอกคล้ายเกล็ด มี 2 อันที่โคนเรียงตรงข้ามหุ้มเกล็ดอื่น รูปใบหอก ยาว 4-6 มม. สันมีขนครุย ดอกเพศเมียมีดอกเดียว ดอกเพศผู้ติดบนใบประดับใต้ดอกเพศเมีย เกสรเพศผู้มีอันเดียว ยอดเกสรเพศเมีย 2-3 อัน ผลแห้งเมล็ดล่อน รูปไข่กลับ ยาว 3-4 มม. เว้าด้านข้าง ปลายมีจะงอยสั้น ๆ

พบที่มาดากัสการ์ เอเชียเขตร้อน ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยส่วนมากพบทางภาคใต้ ลำต้นใช้สานเสื่อและตะกร้า หรือทำเป็นไม้แห้งประดับ

สกุล Lepironia Rich. อยู่ภายใต้เผ่า Mapanioideae มีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “lepis” เกล็ด และ “lepyriodes” เปลือกลอกบาง ๆ ตามลักษณะกาบ

ชื่อพ้อง  Restio articulatus Retz.

ชื่อสามัญ  Blue rush

ชื่ออื่น   วีจุ๊ (มาเลย์-นราธิวาส); กระจูด (ภาคกลาง, ภาคใต้)

กระจูด: ลำต้นกลม เรียงเป็นแถวตามเหง้า ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ ช่อดอกย่อยมีช่อเดียว ใบประดับของดอกคล้ายเกล็ด เกสรเพศผู้มีอันเดียว (ภาพ: นครศรีธรรมราช - ปิยชาติ ไตรสารศรี)

เอกสารอ้างอิง

Simpson, D.A. and T. Koyama. (1998). Cyperaceae. In Flora of Thailand Vol. 6(4): 266-268.

วีจุ๊
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Lepironia articulata (Retz.) Domin

Cyperaceae

ดูที่ กระจูด