สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   คันหามเสือ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Leea angulata Korth. ex Miq.

Vitaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ต้นและกิ่งมีหนาม หูใบคล้ายปีกแคบ ๆ ยาว 2.5-5 ซม. ใบประกอบ 2-3 ชั้น แกนกลางเป็นสัน ยาวได้ถึง 25 ซม. ก้านใบประกอบยาว 3-6.5 ซม. ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 2.5-15 ซม. ขอบจักซี่ฟัน ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง แผ่กว้าง ยาวได้ถึง 25 ซม. แกนช่อเป็นเหลี่ยมหรือครีบคล้ายปีก ตามข้อมีขน ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายจักลึกประมาณ 1 มม. มีขนด้านนอก ดอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกันที่โคน ยาว 3.5-4 มม. กลีบรูปไข่ ยาว 2-3 มม. แผ่นก้านชูอับเรณูที่เป็นหมันเชื่อมติดกันประมาณ 2 มม. ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1.5 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 ซม. จักเป็นพู สุกสีน้ำเงินปนเทา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กะตังใบ, สกุล)

พบในภูมิภาคมาเลเซียและภาคใต้ของไทยที่นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตามชายป่าดิบชื้น ริมลำธาร ความสูง 50-200 เมตร มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดจากท้องเสีย

ชื่ออื่น   คันหามเสือ (ภาคใต้); พรมมาลี (มาเลย์-ยะลา); พะนางใบเตี้ย (ตราด); มอนป่า (ยะลา); มาลี (นราธิวาส, มาเลย์-ยะลา)

คันหามเสือ: ต้นและกิ่งมีหนาม หูใบคล้ายปีกแคบ ๆ ดอกสีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ผลจักเป็นพู (ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

van Welzen, P.C. (2010). Leeaceae. In Flora of Thailand Vol. 10(2): 213.