สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

แสลงพัน
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lasiobema pulla (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ดูที่ แสลงพันเถาแสลงพันเถา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lasiobema pulla (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ไม้เถา กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีเทา หูใบรูปเคียว ยาวประมาณ 5 มม. ใบรูปไข่กว้าง ยาวได้ถึง 15 ม. ปลายใบแฉกลึกกว่ากึ่งหนึ่ง ปลายแฉกแหลม เส้นใบ 9-11 เส้น ก้านใบยาว 2-4 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะคล้ายรูปพีระมิด ยาวได้ถึง 20 ซม. ตาดอกรูปรี ยาว 0.8-1 ซม. มีขนสีเงินหนาแน่น ใบประดับรูปลิ่มแคบ ยาวประมาณ 1 ซม. ใบประดับย่อยรูปแถบ ยาวประมาณ 5 มม. ติดประมาณกึ่งกลางก้านดอก ก้านดอกยาวได้ถึง 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย แยกเป็น 5 ส่วน รูปสามเหลี่ยม ดอกสีเขียวอ่อน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 ซม. รวมก้านกลีบ มีขนสั้นนุ่ม เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูโค้งงอ ยาวกว่ากลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 7 อัน จานฐานดอกย่นคล้ายลูกฟูก รังไข่มีขนกำมะหยี่หนาแน่น ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 5 มม. ฝักแบน รูปแถบ ยาวได้ถึง 30 ซม. ปลายมีจะงอย มี 10-20 เมล็ด เมล็ดแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือเขาแกบ, สกุล)

พบที่พม่า และกัมพูชา ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามชายป่าหรือเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 500 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia pulla Craib

ชื่ออื่น   กาหลง, แสลงพันเถา (นครสวรรค์); แสลงพัน (นครราชสีมา)

แสลงพันเถา: ปลายใบแฉกลึกกว่ากึ่งหนึ่ง ปลายแฉกแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจะ ดอกเรียงแน่นคล้ายรูปพีระมิด จานฐานดอกย่นคล้ายลูกฟูก สีขาว รังไข่มีขนกำมะหยี่หนาแน่น ฝักแบน รูปแถบ (ภาพซ้าย: แก่งกระจาน เพชรบุรี - ปรีชา การะเกตุ; ภาพขวา: สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 33-34.

กาหลง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lasiobema pulla (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ดูที่ แสลงพันเถา