สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ย่านชงโค
วันที่ 28 เมษายน 2560

Lasiobema concreta (Craib) A. Schmitz

Fabaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง มีขนสีเทาหนาแน่นตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และช่อดอก ใบรูปไข่ ยาว 5-7 ซม. ปลายแหลม โคนเว้าลึก ใบที่โคนปลายแยกเป็นแฉกตื้น ๆ ปลายแหลม เส้นโคนใบข้างละ 1-3 เส้น ก้านใบยาว 1-3 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 20 ซม. ใบประดับยาวประมาณ 2 มม. ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. ใบประดับย่อยติดใกล้โคนก้านดอก ตาดอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ฐานดอกสั้น กลีบเลี้ยงแฉกลึกถึงโคน ยาวประมาณ 3 มม. ปลายมน ดอกสีขาวหรืออมเขียว กลีบรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 5 มม. รวมก้าน เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน จานฐานดอกรูปเบาะ สีขาวใส รังไข่เกลี้ยง ฝักยาว 4-5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมทื่ เครือเขาแกบ, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูง 50-250 เมตร

ชื่อพ้อง  Bauhinia concreta Craib

ย่านชงโค: ช่อดอกแบบช่อกระจะ แยกแขนง ใบที่โคนปลายแฉกประมาณหนึ่งหรือสองในห้าส่วน ปลายแหลม ฝักแบน เกลี้ยง (ภาพ: กระบี่ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Larsen, K., S.S. Larsen and J.E. Vidal. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 27-29. (1984). Leguminosae-Caesalpinioideae. In Flora of Thailand Vol. 4(1): 27-29.