สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

กะลี
วันที่ 30 มกราคม 2560

Lasia spinosa (L.) Thwaites

Araceae

ดูที่ ผักหนามผักหนาม
วันที่ 30 มกราคม 2560

Lasia spinosa (L.) Thwaites

Araceae

ไม้พุ่มแตกกอ มีไหล ลำต้นสั้น หนา มีหนามแหลมกระจายตามลำต้น ใบ และก้านช่อดอก ใบรูปเงี่ยงใบหอก ยาว 18-75 ซม. แฉกลึกรูปขนนก ก้านใบยาวได้ถึง 1 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกเดี่ยว ๆ ก้านช่อยาวได้ถึง 45 ซม. กาบสีน้ำตาลอมม่วงหรือเหลือง รูปแถบบิดเวียน ยาว 25-55 ซม. โคนหุ้มช่อดอก ช่อดอกสั้นรูปทรงกระบอก ปลายมน ยาว 4-5 ซม. ขยายในผลได้ถึง 7 ซม. ไร้ก้าน ดอกสมบูรณ์เพศขนาดเล็ก กลีบรวมส่วนมากมี 4 กลีบ เกสรเพศผู้เท่าจำนวนกลีบ แกนกลางอับเรณูเป็นรยางค์ รังไข่มีช่องเดียว ออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรรูปจานครึ่งวงกลม ผลสดเป็นเหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ปลายมีตุ่มเป็นหนาม มีเมล็ดเดียว

พบในเอเชียเขตร้อน ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ริมลำธาร ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร ยอดอ่อนต้มกินเป็นผัก เหง้ามีสรรพคุณรักษาวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ไขข้อ ปวดท้อง และแมลงสัตว์กัดต่อย

สกุล Lasia Lour. อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Lasioideae มี 2 ชนิด อีกชนิดคือ L. concinna Alderw. พบที่อินโดนีเซีย ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “lasios” ขรุขระ ตามลักษณะก้านใบ

ชื่อพ้อง  Dracontium spinosum L.

ชื่อสามัญ  Unicorn plant

ชื่ออื่น   กะลี (มาเลย์-นราธิวาส); ผักหนาม (ทั่วไป)

ผักหนาม: ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ กาบรูปแถบบิดเวียน ปลายผลมีตุ่มหนาม (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Boyce, P.C. (2012). Araceae (Lasia). In Flora of Thailand Vol. 11(2): 249-250.

Gupta, A.K. (2013). Lasia spinosa. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T168997A6560395. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T168997A6560395.en