สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เซ้า
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เปื๋อยขี้หมู
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เปื๋อยช่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เส่เพาะมือกวา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เส่พอมือปรา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เสลาเปลือกบาง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำเสลาดำ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาว มีขนละเอียดตามกิ่ง เส้นแขนงใบด้านล่าง ช่อดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8-15 ซม. ปลายแหลม มน หรือกลม โคนเบี้ยว ก้านใบยาว 0.3-1 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 30 ซม. ก้านดอกเทียมยาว 1-4 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 5 มม. มี 6 สัน ปลายแยกเป็น 6 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 3-4 มม. ระหว่างกลีบมีติ่งยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง ติดทน ดอกสีชมพูอมม่วง มี 6 กลีบ รูปไข่ ยาว 7-9 มม. รวมก้านกลีบที่ยาว 2-3 มม. ขอบกลีบเป็นคลื่น เกสรเพศผู้จำนวนมาก มี 6-7 อันด้านนอกยาวกว่าอันด้านใน รังไข่เกลี้ยง เกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเป็นตุ่ม ผลแห้งแตกเป็น 4-5 ซีก รูปรี ยาว 1.5-2.5 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะแบก, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ความสูง 150-800 เมตร

ชื่ออื่น   เซ้า, ติ้ว, ทิ้ว (สระบุรี); เปื๋อยขี้หมู (นครพนม); เปื๋อยช่อ, เสลาดำ, เสลาเปลือกบาง (ราชบุรี); เส้า, เส้าชิ้น, เส้าดำ, เส้าหมื่น (ภาคเหนือ); ม่อหนาม (เงี้ยว-เชียงใหม่); เส่พอมือปรา, เส่เพาะมือกวา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

เสลาดำ: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง หลอดกลีบเลี้ยงมี 6 สัน ระหว่างกลีบมีติ่งยาวเท่า ๆ กลีบเลี้ยง ติดทน เกสรเพศผู้จำนวนมาก มี 6-7 อันด้านนอกยาวกว่าอันด้านใน (ภาพ: กาญจนบุรี - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O., B.E.E. Duyfjes and P. Phonsena. (2014). Lythraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 579-580.

เส้า
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เส้าชิ้น
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เส้าดำ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

เส้าหมื่น
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

ติ้ว
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

ทิ้ว
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ

ม่อหนาม
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke

Lythraceae

ดูที่ เสลาดำ