สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เบาะเส้า
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เบาะโยง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เบาะสะแอน
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เปื๋อยขาว
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เสลา
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เสลาเปลือกบาง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาวเสลาขาว
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 20-35 ม. เปลือกนอกสีน้ำตาลถึงเทาเข้ม แตกตามยาว มีขนรูปดาวและขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอก กลีบเลี้ยงด้านนอก รังไข่ และผลอ่อน ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 7-18 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนมนหรือกลม ก้านใบยาว 4-8 มม. ช่อดอกส่วนมากออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 40 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 3-4 มม. มีประมาณ 12 สัน ปลายแยกเป็นรูปสามเหลี่ยม 5-6 แฉก ยาวประมาณ 3 มม. ด้านนอกมีขนหนาแน่น ด้านในเกลี้ยง ติดทน ดอกสีขาวหรืออมม่วงอ่อน มี 5-6 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1-1.5 ซม. รวมก้านกลีบที่ยาว 3-5 มม. ขอบเป็นคลื่น แผ่นกลีบย่น เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มี 6-7 อัน ยาวและหนา ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1.5 ซม. ผลแห้งแตกเป็น 6 ซีก รูปขอบขนาน ยาว 1-1.7 ซม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตะแบก, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ความสูงถึงประมาณ 1150 เมตร

ชื่ออื่น   จะวอ, จูดอ, ชวง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ฉ่วงฟ้า (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี); เบาะโยง, เบาะสะแอน, เบาะเส้า (เชียงราย); เปื๋อยขาว, เส้า, เส้าขาว, เส้าเบาะ, เส้าหลวง (ภาคเหนือ); เสลา (ราชบุรี, สระบุรี); เสลาขาว (ราชบุรี); เสลาเปลือกบาง (กำแพงเพชร)

เสลาขาว: ช่อดอกส่วนมากออกที่ปลายกิ่ง ผลแห้งแตกเป็น 6 ซีก (ภาพ: ขุนวิน เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

de Wilde, W.J.J.O., B.E.E. Duyfjes and P. Phonsena. (2014). Lythraceae. In Flora of Thailand Vol. 11(4): 576-579.

เส้า
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เส้าเบาะ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เส้าขาว
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

เส้าหลวง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

จะวอ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

จูดอ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

ฉ่วงฟ้า
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว

ชวง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560

Lagerstroemia tomentosa C. Presl

Lythraceae

ดูที่ เสลาขาว